คริสตัลกาลากัสต้า

T5 ขนาด 162*282 cm. หนา 1.8 จำนวน6แผ่น