หินคริสตัลสตาร์ตูดิโอ้

รหัส T2 162x283 cm. A=21/B=12