หินอ่อนแฟนท่อมไวท์

หินอ่อนแฟนท่อมไวท์ PG032 ขนาด คละ