หินอ่อนแพนด้าไวท์

หินอ่อนแพนด้าไวท์ PG031 ขนาด 210 x 170 cm