หินอ่อนแดงทับทิม

หินอ่อนแดงทับทิม PG020 ขนาด 156 x270 cm.