หินอ่อนสไปเดอร์กรีน

หินอ่อนสไปเดอร์กรีน PG013 ขนาด 172 x 295