หินอ่อนอลาเบสกาโต้

MB9 : 119-161x170-208 cm.

สินค้าแนะนำ