ไวท์วารากัส

MB60 หนา1.8 ขนาด 164*244 cm จำนวน 3 แผ่น