หินอ่อนไวท์วารากัส

MB52 :หนา1.8 133x266 cm. จำนวน 41 แผ่น