หินอ่อนเพอริซานโด้ คลาสสิก

หินอ่อนเพอริซานโด้ คลาสสิก รหัส MB3 ขนาด 153x314 cm.