หินแกรดำโลตัสแบล็ค

หินแกรดำโลตัสแบล็ค รหัส MB320 ขนาด 60L