หินแกรนิตดำซานซี

หินแกรนิตดำซานซี รหัส MB319 ขนาด 60L 70L 80L