หินแกรนิตบลูเพริล์

หินแกรนิตบลูเพริล์ รหัส MB318 ขนาด 60L