หินแกรนิตเทาลายเมฆ

หินแกรเทาลายเมฆ รหัส MB317 ขนาด 60L