หินแกรนิตแดงอินเดีย

หินแกรนิตแดงอินเดีย รหัส MB315 ขนาด 60L