หินแกรนิตนิวซากุระ

หินแกรนิตนิวซากุระ รหัส MB312 ขนาด 60L