หินแกรนิตพิ้งค์เพอริโน่

หินแกรนิตพิ้งค์เพอริโน่ รหัส MB308 ขนาด60L