หินแกรนิตขาวจีน

หินแกรนิตขาวจีน รหัส MB307 ขนาด 60L