หินแกรนิตเทาจีน

หินแกรนิตเทาจีน รหัส MB306 ขนาด 60L