หินแกรนิตสตีลเกรย์

หินแกรนิตสตีลเกรย์ รหัส MB305 ขนาด 60L