หินแกรนิตดำอินเดีย G20

หินแกรนิตดำอินเดีย G20 ขนาด 60L