หินแกรนิตดำอินเดียพรีเมี่ยม

หินแกรนิตดำอินเดียพรีเมี่ยมขนาด 60L-90L