แพนด้าไวท์

MB28 หนา1.8 ขนาด 129*235 จำนวน 14 แผ่น