หินอ่อนไวท์คาราร่า

MB20 : ขนาด192x290cm.

สินค้าแนะนำ