หินควอทซ์บลูโรม่า (หินธรรมชาติ)

MB1 : 199x313 cm.