หินอ่อนโนโวลาโต้บลูเต้

MB11 : 150x300 cm.

สินค้าแนะนำ