หินอ่อนแบล็คฟอเรส

หินอ่อนแบล็คฟอเรส รหัส BO3 ขนาด 184x287 cm.