หินอ่อนอลาเบสกาโต้

MB10 : ขนาด 157-167x210-232cm. หนา 1.8cm.